O NAS

OFERTA

ZAUFALI NAM

ZESPÓŁ

KONTAKT

 
 
 
 

Inżynieria Procesów i Projektów

Ponadto dla indywidualnych potrzeb klienta mogą być przeprowadzone poniższe projekty

Projekty z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

 • Budowa Księgi Polityki Personalnej i Kadrowej w Firmie
 • Budowa platformy procedur z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji Personalnej dla Spółek (forma w Excel jako zintegrowany system zarządzania procesami)
 • Rekrutacje dla potrzeb klienta

Projekty z obszaru Inżynierii Procesów

 • Optymalizacja procesów produkcyjnych - przeprowadzanie analizy czasów pracy (ukryty czas pracy jaki nie jest wykorzystywany przez pracowników na gniazdach produkcyjnych lub przez mistrzów zmiany) na liniach produkcyjnych oraz analizy wskaźników wydajnościowych pracy maszyn
 • Arkusze dla planowania produkcji maszyn i rozliczania ich wydajności (cel lepsze planowanie czasów pracy maszyny oraz terminu zakończenia produkcji danego zlecenia)

Projekty z obszaru kontrolingu kosztów

 • Budowa modeli finansowych
 • Tworzenie kalkulatorów symulacyjnych dla produktów (badanie wrażliwości cen surowców oraz wskaźników zużycia na koszt wyrobu gotowego)
 • Analiza odchyleń wyniku finansowego (do budżetu, do prognozy poprzedniego roku, kwartału, miesiąca)
 • Analiza wniosków inwestycyjnych pod kątem stopy zwrotu
 • Zestaw  standardowych raportów odchyleń cen surowców
 • Narzędzia i raporty są opracowywane  w siedzibie klienta 
 • Przeprowadzenie badań przez biegłego rewidenta
 • Prowadzenie pełnej księgowości w standardzie US GAAP, MSR, PSR
 • Doradztwo z obszaru finansów i księgowości 
 • Prowadzenie pełnej księgowości
 • Doradztwo fianasowe
 • Doradztwo podatkowe
 • Analiza obszarów ryzyka w firmie

Wdrażanie procedur wraz załącznikami

Procedury sprzedażowe

 • Procedura tworzenia planu marketingowego
 • Procedura strategii działań marketingowych
 • Procedura planowania oraz kontrola realizacji strategii
 • Procedura pozyskania nowych klientów
 • Procedura planowania sprzedaży nowych produktów
 • Procedura wdrażanie nowych produktów
 • Procedura optymalizacji kanałów sprzedaży

Procedury zarządcze

 • Procedura raportowania menadżerskie w spółce
 • Procedura nadzoru nad realizacją budżetu
 • Procedura koordynacji portfela projektów
 • Procedura budżetowania
 • Procedura realizacji projektu
 • Procedura zarządzania projektami

Procedura inwentaryzacji (Przykład załączniki opracowane są w formie world oraz excel)

 • Załączniki: Roczny spis z natury
 • Załączniki: Karta spisu z natury - wzór
 • Załączniki: Karta spisu z natury – opis sporządzania dokumentu
 • Załączniki: Oświadczenie Kierownika Wydziału/Działu
 • Załączniki: Protokół poinwentaryzacyjny zespołu spisowego
 • Załączniki: Protokół z kontroli spisu

Tworzenie księgi procesów dla jednostek Służby Zdrowia ostatnio została przygotowana Księga Procedur Gabinetu Stomatologicznego dla portalu internetowego „Prawo i Zdrowie” Wolters Kluwer Polska

 

Procedura: Obsługa  pacjentów w Gabinecie Stomatologicznym  (3 załączniki) 

Procedura: Zabieg stomatologiczny w Gabinecie Stomatologicznym    (18 załączników)

Procedura: Obsługa i bezpieczeństwo działania urządzenia rentgenowskiego ( 8załączników)

Procedura: Zabezpieczenie, przechowywanie odpadów medycznych w gabinecie stomatologicznym (5 załączników)

Procedura: Magazynowanie i zamawianie materiałów medycznych w gabinecie stomatologicznym (4 załączniki)