O NAS

OFERTA

ZAUFALI NAM

ZESPÓŁ

KONTAKT

 
 
 
 

Badanie perspektywy temporalnej pracowników - TEST PCP

NOWOŚĆ NA RYNKU!

Perspektywa temporalna – pojęcie opisujące zachowania ludzi względem czasu,  wskazuje kierunek i siłę motywacji, która może koncentrować się na przeżywaniu przeszłości, automatycznym odtwarzaniu teraźniejszości lub dążeniu do celów w przyszłości

Cel badania:

 • ocena funkcjonowania zespołów pracowniczych
 • ujawnienie ukrytych struktur wpływających na postawy pracownicze
 • diagnoza poziomu zaufania do firmy
 • analiza siły i kierunku motywacji pracowników

Korzyści dla Klienta

 • systemowe zrozumienie mechanizmów związanych z powstawaniem i wygaszeniem motywacji
 • ocena organizacji na poziomie świadomym (treść pytań) oraz nieświadomym (pierwotna przyczyna zachowań pracowników)
 • czytelna i rzetelna interpretacja wyników, pozwalająca na szybkie wdrożenie zmian w wyniku badania

Narzędzie:
Kwestionariusz PCP przeprowadzony w kilkudziesięciu organizacjach, łącznie kwestionariusz wypełniło ponad 800 osób.

Struktura kwestionariusza PCP:

 • Przeszłość negatywna:
  Ocenia poziom pretensji, frustracji, rozczarowania własną sytuacją zawodową oraz zawiedzionych nadziei w stosunku do firmy
 • Przeszłość pozytywna:
  Ocenia poziom dumy, uznania oraz zadowolenia zarówno z własnych jak i zespołowych osiągnięć. Weryfikuje również w jakim stopniu firma wywiązuje się z zobowiązań wobec pracowników zawartych w kontrakcie psychologicznym.
 • Teraźniejszość hedonistyczna:
  Ocenia w jakim stopniu miejsce pracy jest przyjazne w codziennym kontakcie ze współpracownikami, jak atmosfera pracy sprzyja budowaniu otwartych relacji, jak pracownicy wspierają się nawzajem oraz na ile warunki pracy spełniają oczekiwania zatrudnionych.
 • Teraźniejszość fatalistyczna:
  Mierzy siłę negatywnych założeń dotyczących możliwości zmiany sytuacji w firmie. Pokazuje przyczyny złego nastawienia do różnych spraw.
 • Przyszłość:
  Ocenia w jakim stopniu pracownicy podejmują aktywności o odroczonej wartości, wymagające wysiłku i systematyczności w pracy.